Xarxa de Museus de la Costa Brava - La guia per conèixer el patrimoni de la regió
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Generalitat de Catalunya - Departament d'Innovació, Universitats i Empresa
Inici
Museu de la Mediterrània
Terracotta Museu
Museu del Suro
Museu de la Pesca
Museu d'Història
Museu del Mar
Contacte
Agenda
Vine als museus i demana el teu McB Passport

1. TITULARITAT DEL WEB I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

1.1 Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, els codis i qualsevol altre material, són propietat de la Xarxa de Museus de la Costa Brava - a partir d’ara XMCB-  o dels tercers que n'hagin autoritzat l'ús. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual i pot estar protegit, a més, per drets d’autor o de reproducció per part d’altres propietaris de copyright. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.


1.2
En tant que propietari, la XMCB es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo. L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions continguts en aquest avís legal.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

2.1 La utilització del web de la XMCB no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’usuari. Les condicions d’accés i ús del present web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús del web. Queda prohibit qualsevol acte que vulnero la legalitat, drets o interessos de tercers.

2.2 La XMCB podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al web si detecta un us contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

3. PROTECCIÓ DE DADES


3.1
La XMCB dóna estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, tot preservant-ne la privacitat i confidencialitat. La XMCB garanteix la no cessió a tercers en cap circumstància, sense autorització expressa dels interessats.


3.2
L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza la XMCB a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). En qualsevol moment, l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació sobre les dades personals facilitades de conformitat amb la normativa vigent, adreçant-se a info@museuscostabrava.cat  


4. OBLIGACIONS/PROHIBICIONS PER A L'USUARI


4.1
Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb l'autorització expressa i per escrit de la XMCB. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

4.2
El domini web - www.museuscostabrava.cat – és propietat de la XMCB i en queda totalment prohibit qualsevol ús sense l'autorització prèvia i per escrit de la XMCB.


5. CLÀUSULES D'EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS PER LA XMCB


5.1
La XMCB no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la XMCB, de retards o bloqueigs en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

5.2
La XMCB no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i els advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicacions. Tampoc no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes.


5.3
La XMCB no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

5.4
Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, i els jutjats de Girona en seran els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.


Sabies que...
Museus de la Costa Brava
Inici
Contacte
Agenda
Avui

©2010-13 XMsCB

Avís legal
Crédits
Museu de la Mediterrània Terracotta Museu Museu del Suro de Palafrugell
Museu de la Pesca Museu d'Història Museu del Mar de Lloret
Museu de la Mediterrània
Torroella de Montgrí
Terracotta Museu
La Bisbal d'Empordà
Museu del Suro
Palafrugell
Museu de la Pesca
Palamós
Museu d'Història
Sant Feliu de Guixols
Museu del Mar
Lloret
Empreses i entitats col·laboradores
Costa Brava